Lấy mã màu từ ảnh

Q&A nho nhỏ : Ảnh được upload lên công cụ "Lấy mã màu từ ảnh" có bị lộ ra ngoài không?

Công cụ này không hề tải ảnh lên bất kì server nào để lấy mã màu. Ở đây công cụ chỉ đơn giản sử dụng khả năng và sức mạnh của HTML5 mà giúp cho mọi thứ chỉ cần xử lý trên chính trình duyệt của bạn mà thôi. Khi bạn thoát ra thì sẽ không còn lưu gì nữa, kể cả trên trang Saggo Blog.
Vậy nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm về việc bảo mật bức hình của bạn nhé.

Lấy mã màu từ ảnh
Lấy mã màu từ hình ảnh chuẩn từng pixel

Cảm ơn Code Pro đã hỗ trợ hoàn thành công cụ Lấy mã màu từ ảnh rất tuyệt vời này

Đăng nhận xét